Kontakt

Przedsiębiorstwo AJC S.C. Adam Ozga, Jarosław Kubala
ul. Żywiecka 43
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033)4706666
fax (033)4706880
e-mail admin@ajc.com.pl
Bank: mBank S.A. o/Bielsko-Biała
Nr rachunku: 75114010490000227670001002